Stari košutnjak, Beograd

Takmičarski tenis

Takmičarski tenis

U našem klubu posebna pažnja se obraća na takmičarske programe i razvoj igrača, kao i na poboljšanje njihovih psiho-fizičkih i motoričkih veština. Naš cilj je kompletno usavršavanje takmičara u svim delovima teniske igre, i to od takmičarskih početaka do ozbiljnih treninga.

Sistem rada bazira se na postepenoj izgradnji svakog takmičara u kompletnog igrača uz savladane sve segmente igre na terenu i van njega.

Najvažniji cilj trening-sistema je priprema takmičara za pionirski, juniorski, univerzitetski  i profesionalni tenis.

Treninzi su usmereni na:

  • Pravilni tehnički razvoj;
  • Razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacija, fleksibilnost, prevencija, izdržljivost, snaga, agilnost, brzina);
  • Stvaranje i održavanje radnih navika.
Beograd
Stari košutnjak
Book a program today!
Call us on +38163/425-734